Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GTS6.12B. Kiểu thời tiết bạn yêu thích là gì?

what kind of weather do you like (cold)

235 lượt xem
THEO DÕI5

Sample 2: Cold weather could be my first choice


Simply because I enjoy seeing my breath in the cold air. In summer, it's difficult to keep cool outside, but in winter, it's so easy to keep warm.


Đơn giản là vì tôi thích nhìn thấy hơi thở của mình trong không khí lạnh. Vào mùa hè, thật khó để giữ mát bên ngoài, nhưng vào mùa đông, thật dễ dàng để giữ ấm.


It is fabulous to cozy up next to a fire with some hot tea and watch my favorite film while there is a torrential rain outside.


Thật tuyệt vời khi sưởi ấm bên cạnh đống lửa với một ít trà nóng và xem bộ phim yêu thích trong khi bên ngoài thì mưa tầm tả.


There is no feeling like the one you get when you cuddle up under a blanket, get a sight shiver and read a book.


Cảm giác đó không giống như bạn nhận được khi bạn thu mình trong tấm chăn, trong một cảnh tượng rùng mình và đọc một cuốn sách.

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ