Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thành phố của bạn có phải là địa điểm tốt cho việc đi bộ?

GTS 6-Q8. Would you say that your city is a good place for walking?

54 lượt xem
THEO DÕI4

.

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ