Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GTS6.12. Bạn yêu thích kiểu thời tiết nào

what kind of weather do you like

220 lượt xem
THEO DÕI5

I'm an extrovert who loves talking part in activities in the nature. That's why my favorite kind of weather is sunny weather.


Tôi là một người hướng ngoại, thích tham gia vào các hoạt động tự nhiên. Đó là lý do tại sao loại thời tiết yêu thích là thời tiết nắng.


On a balmy day, I just find it hard to resist the temptation of a picnic in the park.


Vào một ngày ấm áp + dễ chịu, tôi thấy khó cưỡng lại sự lôi cuốn của một chuyến picnic trong công viên.


What' more important to me is that this weather is perfect for photography as the light is soft, tender and the sky is clear.


Điều quan trọng hơn với tôi là thời tiết này là hoàn hảo để chụp ảnh vì ánh sáng dịu, mềm mại và bầu trời trong xanh.


Therefore, I usually go out with my camera to the forest parks to take photos, which is my hobby.


 


Vì thế, tôi thường đi ra ngoài với máy ảnh của mình đến công viên rừng (công viên cây xanh) để chụp ảnh, đó là sở thích của tôi.

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ