Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Tin nhanh BBC World News (31 tháng 5 năm 2013)

BBC one minute world news (May-31st-2013)

4.078 lượt xem
THEO DÕI1509

Tin nhanh BBC World News (31 tháng 5 năm 2013)


Cùng học tiếng anh qua video một phút tin tức quốc tế BBC ngày 31 tháng 5 năm 2013.

Luyện Nghe Từ