Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BBC one minute news - August 21st - 2013

BBC bản tin một phút ngày 21 tháng 8 năm 2013

863 lượt xem
THEO DÕI1509

BBC bản tin một phút ngày 21 tháng 8 năm 2013

Học tiếng anh qua video tin tức quốc tế ngày 21 tháng 08 năm 2013. Với những tin chính sau: Tình hình chính trị của các nước Brazil, Anh và Ai cập. Một tai nạn tàu hỏa ở ấn độ đã làm ít nhất 28 người thiệt mạng.

 

Luyện Nghe Từ