Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BBC one minute news - September 5th - 2013

BBC bản tin một phút ngày 5 tháng 9 năm 2013

825 lượt xem
THEO DÕI1509

BBC bản tin một phút ngày 5 tháng 9 năm 2013

Học tiếng anh qua video tin tức quốc tế ngày 05 tháng 09 năm 2013, Với những tin tức về vấn đề liên quan đến quân sự ở Syria và Tình hình đất nước Nhật Bản đang bị ảnh hưởng của trận lốc xoáy...

 

Luyện Nghe Từ