Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BBC one minute news - September 10th - 2013

BBC bản tin một phút ngày 10 tháng 9 năm 2013

939 lượt xem
THEO DÕI1682

BBC bản tin một phút ngày 10 tháng 9 năm 2013

Học tiếng anh qua video tin tức quốc tế ngày 10 tháng 09 năm 2013, với những tin chính: kế hoạch trong tháng này của tổng thống Obama và cựu bộ trưởng Syria...

 

Luyện Nghe Từ