Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BBC one minute news - July 1st - 2013

BBC Bản tin một phút ngày 1 tháng 7 năm 2013

1.725 lượt xem
THEO DÕI1682

BBC  Bản tin một phút ngày 1 tháng 7 năm 2013

Cùng học tiếng anh với video tin tức quốc tế ngày 1 tháng 7 năm 2013...

Luyện Nghe Từ