Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BBC one minute news - October 9th - 2013

BBC bản tin một phút ngày 9 tháng 10 năm 2013

724 lượt xem
THEO DÕI1682

BBC bản tin một phút ngày 9 tháng 10 năm 2013

Học tiếng anh qua video tin tức quốc tế ngày 09 tháng 11 năm 2013, với những tin chính sau : Hoa Kỳ cho biết là sẽ chạm mức trần nợ vào ngày 17 tháng 10. Việc Trao giải nobel vật lý. Và Tin về cuộc biểu tình ở Brazil..

 

Luyện Nghe Từ