Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BBC one minute news - August 27th - 2013

BBC bản tin một phút ngày 27 tháng 8 năm 2013

889 lượt xem
THEO DÕI1466

BBC bản tin một phút ngày 27 tháng 8 năm 2013

Học tiếng anh qua video tin tức quốc tế ngày 27 tháng 08 năm 2013, với những tin chinh sau: Ngoại trưởng mỹ lên án chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, Cháy rừng ở California, Cung cấp thực phẩm cho dân nghèo ở ấn độ,

 

Luyện Nghe Từ