Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BBC one minute news - August 12th - 2013

BBC bản tin một phút ngày 12 tháng 8 năm 2013

1.104 lượt xem
THEO DÕI1622

BBC bản tin một phút ngày 12 tháng 8 năm 2013

Cùng học tiếng anh với video tin tức quốc tế ngày 12 tháng 8 năm 2013..

Luyện Nghe Từ