Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BBC one minute news - July 30th - 2013

BBC bản tin một phút ngày 30 tháng 7 năm 2013

1.455 lượt xem
THEO DÕI1509

BBC bản tin một phút ngày 30 tháng 7 năm 2013

Cùng học tiếng anh với video tin tức quốc tế ngày 30 tháng 7 năm 2013...

 

Luyện Nghe Từ