TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: go

/gou/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  đi, đi đến, đi tới

  to go to Saigon

  đi Sàigòn

  to go on a journey

  đi du lịch

  ví dụ khác
 • danh từ

  sự đi

 • sức sống; nhiệt tình, sự hăng hái

  full of go

  đầy sức sống; đầy nhiệt tình

 • sự thử (làm gì)

  to have a go something

  thử cố gắng làm việc gì

 • lần, hơi, cú

  at one go

  một lần, một hơi, một cú

  to succeed at the first go

  làm lần đầu đã thành công ngay

  ví dụ khác
 • khẩu phần, suất (đồ ăn); cốc, chén, hớp (rượu)

  to have another go

  lấy thêm một suất ăn nữa, uống thêm một chén rượu nữa

 • (thông tục) việc khó xử, việc rắc rối

  what a go!

  sao mà rắc rối thế!

 • (thông tục) sự thành công, sự thắng lợi

  to make a go of it

  thành công (trong công việc gì...)

 • (thông tục) sự bận rộn, sự hoạt đông, sự tích cực

 • đang xuống dốc, đang suy

 • động từ

  thành, thành ra, hoá thành

  to go mad

  phát điên, hoá điên

  to go to sea

  trở thành thuỷ thủ

  ví dụ khác
 • trôi qua, trôi đi (thời gian)

  how quickly time goes!

  sao mà thời gian trôi nhanh thế!

 • chết, tiêu tan, chấm dứt, mất hết, yếu đi

  all hope is gone

  mọi hy vọng đều tiêu tan

  my sight is going

  mắt tôi yếu đi

 • bắt đầu (làm gì...)

  one, two, three go!

  một, hai, ba bắt đầu một, hai, ba chạy! (chạy thi)

  here goes!

  nào bắt đầu nhé!

 • chạy (máy móc)

  does your watch go well?

  đồng hồ của anh chạy có tốt không?

  the machine goes by electricity

  máy chạy bằng điện

  ví dụ khác
 • điểm đánh (đồng hồ, chuông, kẻng); nổ (súng, pháo...)

  the clock has just gone three

  đồng hồ vừa điểm ba giờ

 • ở vào tình trạng, sống trong tình trạng...

  to go hungry

  sống đói khổ

  to go with young

  có chửa (súc vật)

  ví dụ khác
 • làm theo, hành động theo, hành động phù hợp với, xét theo

  to go on appearances

  xét bề ngoài, xét hình thức

  to go by certain principles

  hành động theo một số nguyên tắc nhất định

  ví dụ khác
 • đổ, sụp, gãy, vỡ nợ, phá sản

  the bridge might go under such a weight

  nặng thế cầu có thể gãy

  bank goes

  ngân hàng vỡ nợ

 • diễn ra, xảy ra, tiếp diễn, tiến hành, diễn biến; kết quả

  how does the affair go?

  công việc tiến hành ra sao?

  the play went well

  vở kịch thành công tốt đẹp

 • đang lưu hành (tiền bạc)

 • đặt để, kê; để vừa vào, vừa với, có chỗ, đủ chỗ

  where is this table to go?

  kê cả cái bàn này vào đâu?

  your clothes can't go into this small suitcase

  áo quần của anh không để vừa vào chiếc va li nhỏ này đâu

  ví dụ khác
 • hợp với, xứng với, thích hợp với

  red goes well with brown

  màu đỏ rất hợp với màu nâu

 • nói năng, cư xử, làm đến mức là

  to have gone too for

  đã đi quá xa rồi, đã nói quá rồi

  to go so far so to say...

  nói đến mức là...

  ví dụ khác
 • trả (giá...); tiêu vào (tiền...); bán

  to go as for as 100 đ

  đã trả tới 100 đồng

  all her pocket-money goes in books

  có bao nhiêu tiền tiêu vặt là cô ta mua sách hết

  ví dụ khác
 • thuộc về

  the house went to the elder son

  cái nhà thuộc về người con lớn

  the price went to the winner

  giải thưởng thuộc về phần người thắng

 • được biết, được thừa nhận; truyền đi, nói, truyền miệng

  as the story goes

  như người ta nói, có chuyện rằng

  it goes without saying

  khỏi phải nói, tất nhiên là có, cố nhiên là

 • hợp nhịp điệu; phổ theo (thơ, nhạc...)

  to go to the tune of...

  phổ theo điệu...

 • (đánh bài) đi, đánh, ra (quân bài), đặt (tiền)

  to go

  đánh quân bài

  it's going to rain

  trời sắp mưa

  ví dụ khác
 • đi đây đi đó, đi chỗ này, chỗ nọ; đi khắp nơi

  to go about the country

  đi chơi khắp xứ

 • truyền đi, lan truyền, truyền khẩu (lời đồn, câu chuyện)

  a runmour is going about that...

  có tin đồn rằng...

 • khởi công, làm, lo (công việc), bắt tay vào việc

  you're going about it in the right way

  anh bắt đầu làm đúng cách đấy

  go about your business!

  anh cứ lo lấy việc của mình đi!; hãy lo lấy việc của anh đã!

 • (hàng hải) trở buồm, chạy sang đường khác

 • cố gắng

  to go about to do something

  cố gắng làm việc gì

 • đi ra nước ngoài; đi ra ngoài; đi ra khỏi nhà

 • truyền đi, lan đi (câu chuyện...)

 • đi qua, băng qua, vượt qua; vượt (biển), qua (cầu)

 • theo sau; theo sau tán tỉnh, tán, ve vãn (con gái)

 • xin (việc làm); tìm kiếm (cái gì)

 • đi ngược

  to go against the stream (tide)

  đi ngược dòng, không theo thời

 • làm trái ý muốn (của ai)

 • có hại (cho ai)

 • tiến lên, thẳng tiến

 • tiến triển; tiếp tục

  you may meet with difficulties as first but you'll find it easier as you go along

  có thể là lúc đầu anh sẽ gặp khó khăn đấy nhưng cứ tiếp tục anh sẽ thấy dễ dàng hơn

 • (+ with) đi cùng

  he will go along with you as for as the station

  nó sẽ cùng đi với anh đến tận ga

 • go along with you! cút đi!

 • đi giữa (đám đông, đoàn biểu tình...)

 • (thông tục) cự lại, chống lại, đánh lại, xông vào đánh

  to go at the eneny

  xông vào đánh kẻ thù

  they went at it tooth and nail

  họ chống cự lại kịch liệt điều đó

 • làm việc hăng hái

  he went at it with all his heart

  nó chuyên tâm làm việc đó, nó dốc hết tâm trí vào việc đó

 • đi nơi khác; đi khỏi, ra đi, rời (nơi nào)

 • lấy vật gì đi, mang vật gì đi

 • trở về, về, trở lại

  to go back to one's homeland

  về quê quán, trở về quê hương

 • lui

  to go back two paces

  lui hai bước, bước lui hai bước

 • xem xét lại, làm lại, trở lại

  to back to a beginning

  làm lại từ đầu

  to go back to a suject

  trở lại vấn đề

 • đi ngược lại, truy nguyên

  to go back to the past

  nhớ lại những việc đã qua, nhớ lại dĩ vãng

 • không giữ (lời hứa)

  to go back on (upon) one's word

  không giữ lời hứa

 • đi trước, đi lên trước

 • vượt lên trên (người nào)

 • xét lại, nhận định lại, nghiên cứu, tìm hiểu (vấn đề gì)

  to go behind a decision

  xét lại một quyết định

 • soát lại, kiểm tra lại

  to go behind the returns of an election

  kiểm tra lại kết quả một cuộc bầu cử

 • làm môi giới, làm mối, vượt quá (giới hạn)

 • đi qua; trôi qua (thời gian)

  to see somebody go by

  trông thấy ai đi qua

  time goes by quickly

  thời gian trôi nhanh

 • làm theo, xét theo

  to go by someone's advice

  làm theo lời khuyên của ai

  to go by appearances

  xét người theo bề ngoài

 • xuống, đi xuống

 • chìm (tàu thuỷ); lặn (mặt trời, mặt trăng...)

 • trôi (thức ăn, thức uống...)

  this pill won't go down

  viên thuốc ấy không nuốt trôi được

 • được hoan nghênh, được hưởng ứng, được thừa nhận (lời giải thích, lời xin lỗi, câu chuyện, vở kịch...)

  the new play went down very well with the audiences

  vở kịch mới được người xem hoan nghênh nhiệt liệt

 • được tiếp tục (cho đến)

 • bị đánh ngã, bại trận

  to go down before an opponent

  bị địch thủ đánh ngã

  to go down in an exam

  thi hỏng

 • ra trường (đại học)

 • yên tĩnh, lắng đi, dịu đi (biển, gió...)

 • hạ (giá cả)

 • được ghi lại, được ghi nhớ

  to go down in history

  được ghi lại trong lịch sử

 • đi mời, đi gọi

  to go for a doctor

  đi mời bác sĩ

 • được coi như

  the work went for nothing

  công việc coi như không có kết quả gì; công cốc

 • (từ lóng) tấn công, công kích, nhảy xổ vào

  they went for him in the newspapers

  họ công kích anh ấy trên báo chí

 • được áp dụng cho

  what I have said about him goes for you, too

  điều tôi nói về hắn áp dụng được cả với anh

 • tiến tới, tiến triển

  the work is going forward well

  công việc đang tiến triển tốt

 • xảy ra

  what is going forward here?

  việc gì thế? có gì xảy ra thế?

 • vào, đi vào

 • bị mây che, đi vào đám mây (mặt trời, mặt trăng)

 • vào đầu

  go in and win

  tấn công đi!; hạ đi!

  to go in for sports

  chơi thể thao

  ví dụ khác
 • theo

  to go in for a principle

  theo một nguyên tắc

  to go in for a fashion

  theo mốt

  ví dụ khác
 • đi sâu

  to go into details (particulars)

  đi sâu vào chi tiết

 • xem xét, xét

  to go into a question

  xét một vấn đề

 • lâm vào, rơi vào (tình trạng nào đó...)

  to go into mourning

  để tang

  to go into fits of laughter

  cười rộ lên

 • đi ra, ra đi, đi mất, đi biến, chuồn, bỏ đi

 • (sân khấu) vào (diễn viên)

 • nổ (súng)

  the gun went off

  súng nổ

  the pistol did not go off

  súng lục bắn không nổ

 • ung, thối, ươn, ôi

  milk has gone off

  sữa đã chua ra

 • ngủ say, lịm đi, ngất

  she went off into a faint

  cô ta ngất lịm đi

 • bán tống bán tháo, bán chạy (hàng hoá)

 • được tiến hành, diễn ra

  the concert went off very well

  buổi hoà nhạc đã diễn ra rất tốt đẹp

 • phai, bay (màu); phai nhạt (tình cảm); xuống sức (vận động viên); trở nên tiều tuỵ, xuống nước (phụ nữ)

 • chết

 • đi tiếp, tiếp tục, làm tiếp

  go on!

  cứ làm tiếp đi!

  to go on with one's work

  tiếp tục làm công việc của mình

  ví dụ khác
 • trôi qua (thời gian)

 • xảy ra, diễn ra, tiếp diễn

 • ra (sân khấu) (diễn viên)

 • cư xử, ăn ở (một cách đáng chê trách)

 • căn cứ, dựa vào

  what evidence are you going on?

  anh dựa vào chứng cớ nào?

 • vừa

  the lid won't go on [the pot]

  vung đậy không vừa

  these shoes are not going on [my feet]

  đôi giày này không vừa chân tôi

  ví dụ khác
 • ra, đi ra, đi ra ngoài

  out you go!

  anh đi ra đi!

  he went out to dinner

  anh ấy đi ăn ở ngoài, anh ấy đi ăn cơm khách

 • giao thiệp, đi dự các cuộc vui, đi dự các cuộc gặp gỡ xã giao

  he seldom went out

  anh ấy ít giao thiệp

  to go out a great deal

  đi dự các cuộc vui (các cuộc gặp gỡ xã giao) luôn

 • đi ra nước ngoài

 • đình công (công nhân)

 • tắt (đèn, lửa...)

 • lỗi thời (thời trang)

 • tìm được việc (trong gia đình tư nhân)

  when she was young she went out as a teacher

  hồi còn trẻ cô ta đã đi dạy học tư

 • về hưu, thôi nắm quyền, từ chức, bị lật đổ (nội các...)

 • có cảm tình

  at the first meeting my heart went out to him at once

  mới gặp tôi đã có cảm tình ngay với hắn

 • hết (thời gian, năm, tháng...)

 • (thể dục,thể thao) bỏ cuộc

 • (từ lóng) chết

 • đi đấu kiếm (trong một cuộc thách đấu)

 • đi qua, vượt

 • đổi (chính kiến); sang (đảng khác, hàng ngũ bên kia)

 • xét từng chi tiết, kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng

  to go over an engine

  kiểm tra máy, điều chỉnh máy

 • tập dượt, ôn lại, xem lại

  to go over a lesson

  ôn lại bài học

 • sửa lại

  to go over a drawing

  sửa lại một bức vẽ

 • lật úp, bị đổ nhào (xe)

 • (hoá học) biến thành, đổi thành, chuyển thành

 • đi vòng, đi quanh

  to go a long way round

  đi một vòng lớn

  to go round the word

  đi vòng quanh thế giới

 • đủ để chia khắp lượt (ở bàn ăn)

  there are not enough cakes to go round

  không đủ bánh để chia khắp lượt

 • đi thăm (ai)

  to go round to someone

  đi thăm ai

 • quay, quay tròn (bánh xe)

 • đi qua

 • thảo luận chi tiết; kiểm tra kỹ lưỡng, xem xét tỉ mỉ

 • được thông qua, được chấp nhận

  the plan nust go through the emulation committee

  kế hoạch phải được ban thi đua thông qua

 • thực hiện (đầy đủ nghi thức); theo hết (chương trình khoá học...); hoàn thành (công việc)

 • chịu đựng

  to go through hardship

  chịu đựng gian khổ

 • thấm qua, thấu qua

 • bán hết (trong bao nhiêu lần in (sách))

 • tiêu hết, tiêu xài nhãn

  to go through all one's money

  tiêu xài hét nhãn tiền

 • xong; thành công

  his work did not go through

  việc anh ấy không thành

  the deal did not go through

  việc mua bán không xong

  ví dụ khác
 • đi cùng với nhau; đến cùng một lúc (tai hoạ)

 • hợp vị, hợp món (thức ăn)

  beer and cheese go well together

  bia và phó mát hợp vị nhau lắm

 • hoà hợp, hợp nhau (ý kiến, màu sắc)

 • chìm nghỉm

 • thất bại; đầu hàng; phá sản

  the company went under completely

  công ty hoàn toàn phá sản

 • lặn (mặt trời)

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chết

 • lên, leo lên, đi lên

  to go up a ladder

  lên thang gác

  to go up a river

  đi ngược dòng sông

  ví dụ khác
 • lên lớp khác

  to go up to the university

  lên đại học, vào đại học

 • tăng, tăng lên (giá cả)

 • nổ tung

  the house went up in flames

  ngôi nhà nổ tung trong khói lửa

 • mọc lên

  new houses are going up everywhere in the town

  nhà mới mọc lên khắp nơi trong thành phố

 • đi cùng, đi theo

 • đồng ý kiến; nhất trí (với ai)

 • cùng với, theo

  some acres of land go with the house

  vài mẫu ruộng kèm theo với ngôi nhà (cho ai sử dụng)

 • hợp

  the colour of your tie does not go well with that of your shirt

  màu ca vát của anh không hợp với màu áo sơ mi

 • nhịn, chịu thiếu, chịu không có

  to go without food

  nhịn ăn, chịu đói

 • có tác dụng lớn, có ảnh hưởng lớn

 • để được lâu (đồ ăn); bền (quần áo...)

 • tiêu được lâu (tiền...)

 • suy yếu rất nhanh (sức khoẻ)

 • thẹn lúc đỏ bừng lúc tái đi

 • sống bừa bâi, sống phóng đãng

  go to hell (jericho, bath, blazes...)!

  đồ chết tiệt! quỷ tha ma bắt mày đi!

  Cụm từ/thành ngữ

  a near go

  sự suýt chết

  all (quite) the go

  (thông tục) hợp thời trang

  it's no go

  (thông tục) việc ấy không xong đâu; không làm ăn gì được

  thành ngữ khác