TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: good

/gud/
Thêm vào từ điển của tôi
Tính từ
 • tính từ

  tốt, hay, tuyệt

  very good!

  rất tốt!, rất hay!, tuyệt

  a good friend

  một người bạn tốt

  ví dụ khác
 • tử tế, rộng lượng, thương người; có đức hạnh, ngoan

  to be good to someone

  tốt bụng với ai, tử tế với ai

  how good of your!

  anh tử tế quá!

  ví dụ khác
 • tươi (cá)

  fish does not keep good in hot days

  cá không giữ được tươi vào những ngày nóng bức

 • tốt lành, trong lành, lành; có lợi

  doing exercies is good for the health

  tập thể dục có lợi cho sức khoẻ

 • cừ, giỏi, đảm đang, được việc

  a good teacher

  giáo viên dạy giỏi

  a good worker

  công nhân lành nghề, công nhân khéo

  ví dụ khác
 • vui vẻ, dễ chịu, thoải mái

  good news

  tin mừng, tin vui, tin lành

  a good joke

  câu nói đùa vui nhộn

 • hoàn toàn, triệt để; ra trò, nên thân

  to give somebody a good beating

  đánh một trận nên thân

 • đúng, phải

  it is good to help others

  giúp mọi người là phải

  good! good!

  được được!, phải đấy!

 • tin cậy được; an toàn, chắc chắn; có giá trị

  good debts

  món nợ chắc chắn sẽ trả

  a good reason

  lý do tin được, lý do chính đáng

 • khoẻ, khoẻ mạnh, đủ sức

  to be good for a ten-mile walk

  đủ sức đi bộ mười dặm

  I feel good

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tôi cảm thấy khoẻ

 • thân, nhà (dùng trong câu gọi)

  don't do it, my good friend!+(mỉa mai) đừng làm thế ông bạn ơi!

  how's your good man?

  ông nhà có khoẻ không (thưa) bà?

  ví dụ khác
 • khá nhiều, khá lớn, khá xa

  a good deal of money

  khá nhiều tiền

  a good many people

  khá nhiều người

  ví dụ khác
 • ít nhất là

  we've waited for your for a good hour

  chúng tôi đợi anh ít nhất là một tiếng rồi

  as good as dead

  hầu như chết rồi

  ví dụ khác
 • bù đắp lại; gỡ lại, đền, thay; sửa chữa

  to make good one's losses

  bù lại những cái đã mất

  to make good the casualties

  (quân sự) bổ sung cho số quân bị chết

 • xác nhận, chứng thực

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm ăn phát đạt, thành công, tiến bộ

  to make good in a short time

  phất trong một thời gian ngắn (nhà buôn)

  to make good at school

  học tập tiến bộ ở trường (học sinh)

 • danh từ

  điều thiện, điều tốt, điều lành

  to do good

  làm việc thiện, làm phúc

  to return good for evil

  lấy ân báo oán

 • lợi, lợi ích

  to be some good to

  có lợi phần nào cho

  to work for the good of the people

  làm việc vì lợi ích của nhân dân

  ví dụ khác
 • điều đáng mong muốn, vật đáng mong muốn

 • những người tốt, những người có đạo đức

  to stay here for good [and all]

  ở lại đây mãi mãi

  to be gone for good

  đi mãi mãi không bao giờ trở lại

  ví dụ khác

  Cụm từ/thành ngữ

  to have a good time

  được hưởng một thời gian vui thích

  as good as

  hầu như, coi như, gần như

  to do a good turn to

  giúp đỡ (ai)

  thành ngữ khác