TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: game

/geim/
Thêm vào từ điển của tôi
Danh từ
 • danh từ

  trò chơi (như bóng đá, quần vợt, bài lá...)

 • (thương nghiệp) dụng cụ để chơi (các trò chơi)

 • (số nhiều) cuộc thi điền kinh, cuộc thi đấu

 • ván (bài, cờ...)

  to win four games in the first set

  thắng bốn ván trong trận đầu

 • trò cười; chuyện nực cười, trò đùa; sự trêu chọc, sự chế nhạo; trò láu cá, mánh khoé

  to have a game with somebody

  trêu chọc, chế nhạo ai

  to make game of somebody

  đùa cợt ai, chế nhạo ai, giễu ai

  ví dụ khác
 • ý đồ, mưu đồ

  to play someone's game

  vô tình giúp ai thực hiện được ý đồ của người ta

  to spoil someone's game

  làm hỏng mưu đồ của ai

 • thú săn; thịt thú săn

  big game

  thú săn lớn (như hổ, sư tử, voi)

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mục tiêu theo đuổi khó khăn, mục tiêu nguy hiểm

 • con vật bị săn, con vật bị dồn; người bị theo đuổi, vật bị theo đuổi

  fair game

  vật (người) có thể bị theo đuổi tấn công một cách chính đáng

  forbidden game

  vật (người) mà ta không có quyền theo đuổi tấn công

 • bầy (thiên nga)

 • động từ

  đánh bạc

 • tính từ

  như gà chọi; dũng cảm, anh dũng, gan dạ

  a game little fellow

  một anh chàng bé nhưng dũng cảm gan dạ

  to die game

  chết anh dũng

 • có nghị lực

  to be game for anything

  có nghị lực làm bất cứ cái gì

 • bị bại liệt (chân, tay); què, thọt

  Cụm từ/thành ngữ

  to be off one's game

  (thể dục,thể thao) không sung sức

  to be ob one's game

  (thể dục,thể thao) sung sức

  to fly at higher games

  có những tham vọng cao hơn

  thành ngữ khác