TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: cut

/kʌt/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  sự cắt, sự đốn, sự chặt, sự thái; nhát chém, nhát thái, vết đứt, vết xẻ, vết mổ

  a deep cut in the leg

  vết đứt sâu ở chân

 • sự giảm, sự hạ, sự cắt bớt

  a cut in prices

  sự giảm giá

 • vật cắt ra, miêng; đoạn cắt đi (của một vở kịch, cuốn tiểu thuyết...)

  a cut of beef

  một miếng thịt bò

 • kiểu cắt, kiểu may

  the cut of a coat

  kiểu may một chiếc áo choàng

 • (thể dục,thể thao) sự cắt bóng, sự cúp bóng

  a cut to the boundary

  sự cắt bóng ra biên

 • nhánh đường xe lửa; kênh đào

 • bản khắc gỗ ((cũng) wood cut)

 • lời nói làm tổn thương tình cảm, hành động làm tổn thương tình cảm

 • sự phớt lờ

  to give someone the cut

  phớt lờ ai

 • (sân khấu) khe hở để kéo phông

 • động từ

  cắt, chặt, chém, thái, xén, xẻo, hớt, xẻ, đào, khắc, gọt, chạm

  to cut one's nail

  cắt móng tay

  to cut a canal

  đào kênh

  ví dụ khác
 • chia cắt, cắt đứt

  to cut connexion with somebody

  cắt đứt quan hệ với ai

  to cut in two

  chia cắt làm đôi

 • cắt nhau, gặp nhau, giao nhau

  two lines cut each other

  hai đường cắt nhau

 • giảm, hạ, cắt bớt

  to cut prices

  giảm giá

  to cut a speech short

  cắt bớt một bài nói, rút ngắn một bài nói

 • (nghĩa bóng) làm đau lòng, chạm tự ái, làm mếch lòng, làm tổn thương tình cảm

  it cut me to the heart

  cái đó làm tôi đau lòng

 • (từ lóng) làm đau đớn, làm buốt, cắt da cắt thịt (gió, rét...)

  the cold wind cut me to the bone

  gió rét làm tôi buốt tận xương

 • cắt, may (quần áo)

 • làm, thi hành

  to cut a joke

  làm trò đùa, pha trò

 • (thể dục,thể thao) cắt, cúp (bóng)

 • (đánh bài) đào (cổ bài)

 • phớt lờ, làm như không biết (ai)

  to cut someone dead

  phớt lờ ai đi

 • không dự, trốn, chuồn (một buổi họp...)

  to cut a lecture

  không dự buổi diễn thuyết

 • mọc (răng)

  baby is cutting his first tooth

  bé mọc cái răng đầu tiên

 • cắt, gọt, chặt, thái...

  this knife cuts well

  con dao này cắt ngọt

  this cheese cuts easily

  miếng phó mát này dễ cắt

 • đi tắt

  to cut through a wood

  đi tắt qua rừng

  to cut across a field

  đi tắt qua cánh đồng

 • (từ lóng) chuồn, trốn

 • trốn, chuồn mất

 • (điện ảnh) chiếu lại một đoạn (để làm tăng tính kịch)

 • giảm bớt, cắt bớt (chi tiêu...)

 • (đánh bài) thế chân (một người không được chơi nữa)

 • (thể dục,thể thao) chèn ngang

 • chèn ngang sau khi đã vượt (xe ô tô)

  to cut of all negotiations

  cắt đứt mọi cuộc thương lượng

  to cut off the water supply

  cắt nước

  ví dụ khác
 • kết liễu đột ngột, làm chết đột ngột

  she was cut off in her prime

  cô ta chết đột ngột trong lúc còn thanh xuân

  to cut out a passage from a book

  cắt bớt một đoạn trong cuốn sách

 • thôi (làm gì), thôi dùng (cái gì)

 • làm mờ, áp đảo; hất cẳng (đối phương)

  to be totally cut out by one's rival

  bị địch thủ hoàn toàn áp đảo; bị địch thủ hất cẳng hắn

 • khác nhau

  a huge figure of a lion cut out in the rock

  hình một con sư tử khổng lồ được khắc ở tảng đá

 • vạch ra trước, chuẩn bị trước

  he found his work cut out for him

  hắn thấy công việc của hắn đã được vạch ra từ trước

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tách (súc vật) ra khỏi đàn; bắt (tàu địch) bằng cách len vào giữa nó và bờ; ngáng đường xe sau để vượt xe trước (xe ô tô)

 • bị loại ra không được đánh bài nữa

 • chỉ trích gay gắt, phê bình nghiêm khắc

  to cut up a writer

  chỉ trích gay gắt một nhà văn

  to cut up a book

  phê bình gay gắt một cuốn sách

 • làm đau đớn, làm đau lòng

 • (thông tục) để lại gia tài

  to cut up well

  để lại nhiều của

  to cut both ways

  đòn xóc hai đầu, lá mặt lá trái

  ví dụ khác
 • mời cứ tự nhiên đừng làm khách

  Cụm từ/thành ngữ

  a cut above

  sự hơn một bậc

  short cut

  lối đi tắt

  cut and thrust

  cuộc đánh giáp lá cà

  thành ngữ khác