TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: your

/jɔ:/
Thêm vào từ điển của tôi
Tính từ
 • tính từ

  của anh, của chị, của ngài, của mày; của các anh, của các chị, của các ngài, của chúng mày

  show me your hands

  đưa tay anh cho tôi xem

  is this your own book?

  đây có phải là quyển sách của anh không?