TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: work

/wə:k/
Thêm vào từ điển của tôi

Công việc Kinh doanh
 • danh từ

  sự làm việc; việc, công việc, công tác

  to be at work

  đang làm việc

  to set to work

  bắt tay vào việc

  ví dụ khác
 • việc làm; nghề nghiệp

  to look for work

  tìm việc làm

 • đồ làm ra, sản phẩm

  the villagers sell part of their works

  những người nông dân bán một phần sản phẩm của họ

  a good day's work

  khối lượng lớn công việc làm trọn vẹn được trong ngày

 • tác phẩm

  a work of genius

  một tác phẩm thiên tài

  works of art

  những tác phẩm nghệ thuật

 • công trình xây dựng, công việc xây dựng

  public works

  công trình công cộng (đê, đập, đường...)

 • dụng cụ, đồ dùng, vật liệu

 • kiểu trang trí, cách trang trí (đồ thêu, may, đan, đồ da...)

 • (kỹ thuật) máy, cơ cấu

  the works of a clock

  máy đồng hồ

 • (số nhiều) xưởng, nhà máy

  "work in progress"; "men at work"

  "công trường"

 • lao động, nhân công

  work committee

  ban lao động, ban nhân công

 • (quân sự) pháo đài, công sự

 • (số nhiều) (hàng hải) phần tàu

  upper work

  phần trên mặt nước

 • (vật lý) công

 • (địa lý,địa chất) tác dụng

 • (nghĩa bóng) việc làm, hành động

  good works; works of mercy

  việc từ thiện, việc tốt

 • khử ai, giết ai

 • dốc hết sức; dốc hết túi

 • thử, thử xem

 • động từ

  làm việc

  to work hard

  làm việc khó nhọc; làm việc chăm chỉ

  to work to live

  làm việc để sinh sống

  ví dụ khác
 • hành động, hoạt động, làm

  to work hard for peace

  hoạt động tích cực cho hoà bình

  to work against

  chống lại

 • gia công, chế biến

  iron works easily

  sắt gia công dễ dàng

 • lên men

  yeast makes beer work

  men làm cho bia lên men

 • tác động, có ảnh hưởng tới

  their sufferings worked upon our feelings

  những nỗi đau khổ của họ tác động đến tình cảm của chúng ta

 • đi qua, chuyển động; dần dần tự chuyển (lên, xuống); tự làm cho (lỏng, chặt...)

  the rain works through the roof

  mưa chảy xuyên qua mái

  shirt works up

  áo sơ mi dần dần (tự) tụt lên

  ví dụ khác
 • chạy

  the lift is not working

  thang máy không chạy nữa

  to work loose

  long, jơ

 • tiến hành, tiến triển; có kết quả, có hiệu lực

  his scheme did not work

  kế hoạch của nó thất bại

  it worked like a charm

  công việc tiến triển tốt đẹp; công việc đã thành công

 • (hàng hải) lách (tàu)

 • nhăn nhó, cau lại (mặt); day dứt (ý nghĩ, lương tâm)

  his face began to work violently

  mặt nó nhăn nhó dữ dội

 • bắt làm việc

  to work someone too hard

  bắt ai làm việc quá vất vả

 • làm lên men (bia...)

 • thêu

  to work flowers in silk

  thêu hoa vào lụa

 • làm cho (máy) chạy, chuyển vận

  to work a machine

  cho máy chạy

 • làm, gây ra, thi hành, thực hiện

  to work wonders

  làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ

  to work influence

  gây ảnh hưởng

  ví dụ khác
 • khai thác (mỏ); trổng trọt (đất đai)

 • giải (một bài toán); chữa (bệnh)

 • nhào, nặn (bột, đất sét); rèn (sắt...); tạc (tượng); vẽ (một bức tranh); chạm (gỗ); trau (vàng, bạc)

 • đưa dần vào, chuyển; đưa, dẫn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  he worked the stone into place

  anh ta chuyển hòn đá vào chỗ

  to work a screw loose

  làm cho cái vít lỏng ra

  ví dụ khác
 • (thông tục) sắp đặt, bày ra, bày mưu

  to work something

  mưu mô một việc gì

 • gạt bỏ; thanh toán hết; khắc phục; bán tháo

  to work off one's fat

  làm cho tiêu mỡ, làm cho gầy bớt đi

  to work off arreasr of correspondence

  trả lời hết những thư từ còn đọng lại

 • (thông tục) chọc tức (ai)

 • tiếp tục làm tác động tới

  it is impossible to tell how the situation will work out

  khó mà nói tình hình sẽ ra sao

 • thi hành, thực hiện, tiến hành (một công việc)

 • trình bày, phát triển (một ý kiến)

 • vạch ra tỉ mỉ (một kế hoạch)

 • tính toán; giải (bài toán); thanh toán (món nợ); khai thác hết (mỏ)

 • lập thành, lập (giá cả)

 • gia công

 • gây nên, gieo rắc (sự rối loạn)

 • chọc tức (ai)

 • soạn, chuẩn bị kỹ lưỡng (bài diễn văn)

 • trộn thành một khối

 • nghiên cứu để nắm được (vấn đề)

 • mô tả tỉ mỉ

  Cụm từ/thành ngữ

  to give someone the works

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh đòn ai

  to shoot the works

  đi đến cùng

  to work away

  tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động

  thành ngữ khác