TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: working

/'wə:kiɳ/
Thêm vào từ điển của tôi

Công việc
 • danh từ

  sự làm việc, sự làm

 • sự lên men, sự để lên men (rượu, bia)

 • (kỹ thuật) sự hoạt động, sự chuyển vận, sự vận hành, sự dùng (máy móc)

 • sự khai thác (mỏ)

 • (số nhiều) công trường, xưởng

 • (y học) tác dụng, công dụng (của thuốc)

 • sự nhăn nhó (mặt)

 • tính từ

  lao động, công nhân, vô sản

 • dùng để làm việc

  working clothes

  quần áo đi làm

 • công, làm việc

  working day

  ngày làm việc

 • (kỹ thuật) chạy, hoạt động

  working order

  tình trạng chạy được

 • (tài chính) luân chuyển; kinh doanh

  working catital

  vốn luân chuyển

  working expenses

  chi phí kinh doanh

 • đủ, vừa đủ; có hiệu lực, có giá trị

  a working majority

  đa số vừa đủ để thắng (trong một cuộc bầu cử)

 • có thể chấp nhận, thừa nhận được

  working theory

  lý thuyết có thể chấp nhận được