TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: let

/let/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  để

  let me see

  để tôi xem

  let it be done at onece

  để làm xong ngay việc này

  ví dụ khác
 • danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngăn cản, sự cản trở

  without let or hindrance

  (pháp lý) không có gì cản trở, hoàn toàn tự do

 • động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) ngăn cản, cản trở

 • để cho, cho phép

  I let him try once more

  tôi để cho nó thử một lần nữa

 • cho thuê

  house to let

  nhà cho thuê

 • để cho thuê

  she lets down her hair

  cô ta bỏ xoã tóc

 • (từ lóng) lừa, bịp, đánh lừa

  to let someone into some place

  cho ai vào nơi nào

 • cho biết

  to let someone into the secret

  để cho ai hiểu biết điều bí mật

 • bắn ra

  to let off a gun

  nổ súng

  to let off an arrow

  bắn một mũi tên

 • để chảy mất, để bay mất (hơi...)

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giả vờ, làm ra vẻ

  to let the water out of the bath-tub

  để cho nước ở bồn tắm chảy ra

 • tiết lộ, để cho biết

  to let out a secret

  tiết lộ điều bí mật

 • nới rộng, làm cho rộng ra

 • cho thuê rộng rãi

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng lại

  let me be

  kệ tôi, để mặc tôi

 • nói buông, nói vô tình, nói thiếu trách nhiệm

  to let fall a remark on someone

  buông ra một lời nhận xét về ai

 • (toán học) kẻ (một đường thẳng góc) xuống (một cạnh)

 • ném, văng ra, tung ra

  to let fly a torrent of abuse

  văng ra những tràng chửi rủa

  to let slip an opportunity

  bỏ lỡ mất nột cơ hội

  Cụm từ/thành ngữ

  to let by

  để cho đi qua

  to let down

  hạ thấp xuống, buông thõng, bỏ rơi

  to let in

  cho vào, đưa vào

  thành ngữ khác