Từ: it

/it/

Đại từ
 • đại từ

 • cái đó, điều đó, con vật đó
 • trời, thời tiết; ngày; đường...
 • it is raining

  trời đang mưa

  it is cold

  thời tiết lạnh

  ví dụ khác
 • (không dịch)
 • it is very pleasant here

  ở đây rất thú

  it is easy to talk like that

  nói như vậy rất dễ

 • danh từ

 • em bé, được chỉ định (làm gì trong trò chơi trẻ con)
 • tình hình chung, hoàn cảnh, cuộc sống nói chung
 • how is it with you

  anh làm ăn thế nào?, anh sinh sống thế nào?

 • (thông tục), (viết tắt) của Italian vermouth
 • gin and it

  rượu gin và vecmut Y