TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Kinh nghiệm, Kỹ năng

Lọc theo:

Các vị trí trong công ty.

Các vị trí trong công ty.. - Các vị trí trong khách sạn. - Từ vựng tiếng Anh tên các phòng ban trong công ty. 1.    Ceo (chief executive officer) /'tfi:f ig'zekjut...

Cách nói về thói quen bằng tiếng Anh.

Cách nói về thói quen bằng tiếng Anh.. - Các thể loại phim chính bằng tiếng anh. - Các cách nói: “Chỉ là đùa thôi …“ bằng tiếng Anh. (V-ing) is a big part of my li...

Phân biệt "IF" và "WHETHER"

Phân biệt  "IF" và  "WHETHER". - Các cặp từ tiếng Anh cần phân biệt. - Phân biệt Get và Take. Phân biệt cách dùng của If và Whether. 1.    Câu phụ tân ngữ đặt ở đầu...

Những câu cửa miệng của người Mỹ.

Những câu cửa miệng của người Mỹ.. - Những câu giao tiếp nhanh, ngắn gọn hàng ngày.. - Những câu giao tiếp cần thiết khi đi du lịch. Ask for it: Tự mình làm tự mìn...

Chỉ đường bằng tiếng Anh.

Chỉ đường bằng tiếng Anh.. - Hỏi chỉ đường bằng tiếng Anh:. -    take this road: đi đường này. -    go down there: đi xuống phía đó. -    it’s that way: chỗ đó ở p...

Tiếng Anh theo chủ đề: trang sức

Tiếng Anh theo chủ đề: trang sức. - Tiếng Anh chủ đề: Các giác quan (Senses) của con người. -    Bracelet /ˈbreɪ.slət/: vòng tay. -    Chain /tʃeɪn/: dây chuyền. -...