TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Kinh nghiệm, Kỹ năng

Lọc theo:

Không đồng ý – nói ra sao?

Không đồng ý – nói ra sao?. - Nói “ Chúc ngon miệng” thế nào? - Cách xin nghỉ phép thế nào?. 1.    I totally disagree. =Tôi hoàn toàn phản đối. 2.    No way =Khôn...

“OK” – Nguồn gốc và các giả thuyết

“OK” – Nguồn gốc và các giả thuyết. - Cấu trúc một bài thuyết trình tiếng Anh.  . 1.Giả thiết 1: . OK xuất phát từ một thành ngữ Scotland “Och Aye” (được, nhất trí)...

Mang gì khi đi du lịch?

Mang gì khi đi du lịch?. - Sử dụng tiếng Anh khi đi du lịch bụi ở nước ngoài. - Những câu giao tiếp cần thiết khi đi du lịch. 1.&...

"No Problem" - các cách diễn tả.

"No Problem" - các cách diễn tả.. - Ngạc nhiên: Cách diễn tả trong tiếng Anh.. - Các cách nói: “Chỉ là đùa thôi …“ bằng tiếng Anh.. 1.    Certainly: Chắc chắn rồi....

Ý nghĩa các “Họ” của người Anh.

Ý nghĩa các “Họ” của người Anh.. - Các từ với ý nghĩa "Béo ". - Ý nghĩa từ Vợ - Chồng trong gia đình. 1.    Alice : đẹp đẽ.. 2.    Anne : cao nhã.. 3.    Bush : lùm ...

Công thức cuộc sống

Công thức cuộc sống. - Công thức tính trong kế tóan bằng tiếng Anh. - Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: prefer, would prefer, would rather. Cuộc sống của chúng ta muô...

Cách xin nghỉ phép thế nào?

Cách xin nghỉ phép thế nào?. - Các cách nhờ sự trợ giúp bằng tiếng Anh.. - Cách dùng dấu " Phẩy " trong tiếng Anh. 1.    He has a day off today./He’s off sick tod...

Những câu thành ngữ về thời gian

Những câu thành ngữ về thời gian. - Những thành ngữ ý nghĩa liên quan đến hoa quả.. - Better late than never = Thà trễ còn hơn không bao giờ. - Every minute seem l...

Những thành ngữ liên quan đến “BOOK”

Những thành ngữ liên quan đến “BOOK”. - Những thành ngữ ý nghĩa liên quan đến hoa quả.. - Thành ngữ về màu sắc. 1. an open book :  có thể dễ dàng hiểu được ai đó v...

Thành ngữ về màu sắc

Thành ngữ về màu sắc. - Những thành ngữ ý nghĩa liên quan đến hoa quả.. - Những thành ngữ sử dụng phép so sánh với loài vật.. 1.    A BLUE-EYED BOY: Người luôn đượ...

Cách hẹn gặp một ai đó

Cách hẹn gặp một ai đó. - Các cách nói: “Chỉ là đùa thôi …“ bằng tiếng Anh.. Are you available next …? = …. tới bạn rảnh chứ?. Are you available ….? = ….  bạn có r...

Cách bày tỏ cảm xúc.

Cách bày tỏ cảm xúc.. - Các từ vựng chỉ trạng thái, cảm xúc trong tiếng Anh. -    I am angry  =  Tôi tức lắm -    I am ashamed  =  Tôi thấy hổ thẹn/ xấu hổ quá -...

Tiếng Anh chủ đề: Các loại vải.

Tiếng Anh chủ đề: Các loại vải.. - Tiếng Anh chủ đề: Môi trường.. - Tiếng Anh chủ đề:đám cưới.  . -   Cloth: vải -    Cotton: cotton -    Lace: ren -    Leather: da...