Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Làm thế nào để Tạo hiệu ứng SUN GLOW

How To Create a SUN GLOW Effect in Photoshop

316 lượt xem
THEO DÕI124

Làm thế nào để Tạo hiệu ứng SUN GLOW 


How To Create a SUN GLOW Effect in Photoshop


 

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ