Hướng dẫn cách học

Đang luyện nghe[Huỷ]

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option

Photoshop: Làm thế nào để hình ảnh BLACK và WHITE - Hai Kỹ thuật Chuyển đổi dễ dàng

How To Make BLACK and WHITE Photos In PHOTOSHOP

207 lượt xem
THEO DÕI 17

Photoshop:  Làm thế nào để hình ảnh BLACK và WHITE - Hai Kỹ thuật Chuyển đổi dễ dàng


How To Make BLACK and WHITE Photos In PHOTOSHOP


In this tutorial, you will learn how to convert photos to black and white in Photoshop. We will use two techniques that will give you a lot of control and allow you to work non-destructively.

Danh mục Tin học
(luyện nghe từ)