Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Photoshop: Làm thế nào để sử dụng SCALE-AWARE SCALE

How To Use CONTENT-AWARE SCALE in Photoshop - ADVANCED Methods

524 lượt xem
THEO DÕI120

 Làm thế nào để sử dụng SCALE-AWARE SCALE 


How To Use CONTENT-AWARE SCALE in Photoshop - ADVANCED Methods

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ