TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: road

/roud/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  con đường

  high road

  đường cái

  to take the road

  lên đường

  ví dụ khác
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường sắt

 • đường phố

 • cách, phương pháp, con đường (dẫn tới cái gì...)

  the road to success

  con đường dẫn đến thành công

  there is no royal road to...

  không có cách nào dễ dàng để đạt tới...

 • ((thường) số nhiều) (hàng hải) vũng tàu

  to anchor in the roads

  thả neo ở vũng tàu

 • động từ

  đánh hơi theo (thú săn)

  Cụm từ/thành ngữ

  all roads lead to Rome

  (tục ngữ) tất cả mọi người đến đi đến thành La-mã

  to burn up the road

  ngoan ngoãn, dễ bảo (ngựa)

  juice road

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đường xe lửa chạy điện

  thành ngữ khác