TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: of

/ɔv, əv/
Thêm vào từ điển của tôi
Giới từ
 • giới từ

  của

  the works of shakespeare

  những tác phẩm của Sếch-xpia

 • thuộc, của, ở

  Mr. X of Oklahoma

  ông X thuộc người bang Ô-cla-hô-ma, ông X ở Ô-cla-hô-ma

  Mr. David of London Times

  ông Đa-vít, phóng viên tờ thời báo Luân-đôn

  ví dụ khác
 • về

  to think of someone

  nghĩ về ai

  to hear of someone

  nghe nói về ai

 • to die of tuberculosis

  chết vì bệnh lao

 • làm bằng, bằng

  a house of wood

  cái nhà bằng gỗ

  made of plastic

  làm bằng chất dẻo

 • gồm có

  a family of eight

  một gia đình gồm co tám người

  a man of ability

  một người có năng lực

 • từ, ở

  to come of a good family

  xuất thân từ một gia đình tốt

  to expwct something of somebody

  mong đợi cái gì ở ai

 • trong, trong đám

  one of my friends

  một trong những người bạn của tôi

  he is ot of the best

  anh ta không phải la trong đám những người giỏi nhất

 • cách

  within 50km of Hanoi

  cách Hà nội trong vòng 50 km

  south of Hanoi

  về phía nam Hà nội

 • trong, vào (trước danh từ chỉ thời gian)

  of recent years

  trong những năm gần đây, vào những năm gần đây

  he came of a Saturday

  anh ta đến vào ngày thứ bảy

  ví dụ khác
 • khỏi, mất...

  to care of a disease

  chữa khỏi bệnh

  to get rid of something

  tống khứ cái gì đi

  ví dụ khác
 • về phần

  it's kind of you to come

  (về phần) anh đến được thật là tốt quá

 • (đứng trước một danh từ định ngữ cho một danh từ khác; không dịch)

  the city of Hanoi

  thành phố Hà nội

  the rays of the sun

  tia mặt trời

  ví dụ khác
 • (đứng sau một danh từ về học vị; không dịch)

  Doctor of Law

  tiến sĩ luật

  Bachelor of Arts

  tú tài văn chương

 • (đứng sau một động từ ngụ ý nêm, ngửi... mùi vị gì...; không dịch)

  to smell of flowers

  ngửi toàn mùi hoa

  he reeks of tobacco

  nó sặc mùi thuốc lá

 • (đứng sau một tính từ chỉ tính chất của cái gì; không dịch)

  to be blind of one eye

  mù một mắt

  to be hard of heart

  tàn nhẫn

  ví dụ khác
 • (từ cổ,nghĩa cổ) bởi

  forsaken of God and man

  bị trời và người bỏ rơi (bị bỏ rơi bởi trời và người)

  unseen of any

  không ai nhìn thấy

 • of a (đứng sau một danh từ ngụ ý tính chất của ai, cái gì; không dịch)

  a fool of a man

  một người dại đột

  a beauty of a girl

  một cô gái đẹp

 • of it (hư từ; không dịch)

  we had a good time of it

  chúng tôi được hưởng một thời gian vui thích

  he made short work of it

  hắn làm rất khẩn trương, hắn không kéo dài lề mề