TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: large

/lɑ:dʤ/
Thêm vào từ điển của tôi
Du lịch Tính từ
 • tính từ

  rộng, lớn, to

  a large town

  một thành phố lớn

 • rộng rãi

  to give someone large powers

  cho ai quyền hành rộng rãi

 • (từ cổ,nghĩa cổ) rộng lượng, hào phóng

  a large heart

  một tấm lòng rộng lượng, một tấm lòng hào phóng

 • danh từ

  (+ at) tự do, không bị giam cầm

  to be at large

  được tự do

  gentleman at large

  người không có nghề nhất định

 • đầy đủ chi tiết, dài dòng

  to talk at large

  nói chuyện dài dòng

  to write at large

  viết dài dòng

  ví dụ khác
 • nói chung

  the people at large

  nhân dân nói chung

  in large

  trên quy mô lớn

 • phó từ

  rộng rãi

 • huênh hoang, khoác lác

  to talk large

  nói huênh hoang

  Cụm từ/thành ngữ

  as larges as life

  to như vật thật

  by anf large

  (xem) by

  sail large

  chạy xiên gió (tàu)