TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: hate

/heit/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  ghét, căm thù

 • (thông tục) không muốn, không thích

  I hate troubling you

  tôi rất không muốn làm phiền anh

 • danh từ

  (thơ ca) lòng căm thù; sự căm hờn, sự căm ghét