TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: flock

/flock/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  cụm, túm (bông, len)

 • (số nhiều) len phế phẩm, bông phế phẩm (để nhồi nệm)

 • bột len, bột vải (để rắc lên giấy dán tường)

 • (số nhiều) (hoá học) kết tủa xốp, chất lẳng xốp

 • động từ

  nhồi (nệm...) bằng bông len phế phẩm

 • danh từ

  đám đông

  to come in flocks

  đến từng đám đông

 • đàn, bầy

  a flock of ducks

  một đàn vịt

  the teacher and his flock

  giáo viên và học sinh của ông

 • các con chiên, giáo dân

 • động từ

  tụ tập, quây quần, tập trung lại thành đám đông

 • lũ lượt kéo đến

  crowds of people flocked to the theatre

  từng đám đông người lũ lượt kéo đến rạp hát

  Cụm từ/thành ngữ

  there's a black in every flock

  đám con chiên nào cũng có con chiên ghẻ

  birds of a feather flock together

  (xem) bird