TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: flock-paper

/flock-paper/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    giấy dán tường (có rắc bột len, bột vải)