TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: come

/kʌm/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  đến, tới, đi đến, đi tới, đi lại

  light come light go; easy come easy go

  dễ đến thì lại dễ đi; dễ được thì lại dễ mất

  to come and go

  đi đi lại lại

  ví dụ khác
 • sắp đến, sắp tới

  in years to come

  trong những năm (sắp) tới

 • xảy ra, xảy đến

  ill luck came to him

  sự không may đã xảy đến với hắn; nó gặp sự không may

  come what may

  dù có xảy ra việc gì, dù có thế nào, dù sự thể thế nào

 • thấy, ở, thấy ở

  that word comes on page six

  từ đó ở trang sáu

 • nên, thành ra, hoá ra, trở nên, trở thành

  dream comes true

  ước mơ trở thành sự thật

  it comes expensive in the long run

  thế mà hoá ra là đất

 • hình thành; đặc lại, đông lại (nước xốt, tiết canh...)

  these duck's blood cards won't come

  tiết canh vịt không đông

 • (lời mệnh lệnh) nào! nào, nào!; thế, thế!

  come! take courage

  nào! can đảm lên chứ

 • (từ lóng) hành động, làm, xử sự

  he comes it too strong

  nó làm quá; nó nói quá, nó cường điệu

  how could this come about?

  sao việc đó có thể xảy ra được?

 • đối chiếu

  the wind had come abour

  gió đã đổi chiều

 • nối dòng, nối nghiệp, kế nghiệp, kế thừa

  I could not easily come at the document now

  bây giờ thì tôi không dễ gì mà nắm được tài liệu đó

  to come at the truth

  thấy sự thật

 • xổ vào, xông vào (tấn công)

  the dog came at me

  con chó xổ vào tôi

 • lìa ra, rời ra, bung ra

 • được, nhớ lại

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đáp lại, cãi lại

 • can thiệp vào, xen vào

 • có được, kiếm được, vớ được

  how did you come by this document?

  làm sao mà anh kiếm được tài liệu này?

  pricces are coming down

  giá đang xuống

  ví dụ khác
 • được truyền lại, được để lại (phong tục, tập quán, truyền thống...)

 • sụp đổ (nhà cửa...)

 • sa sút, suy vị, xuống dốc

  to come down in the world

  sa sút, xuống dốc

  to come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks

  mắng nhiếc ai thậm tệ; mắng như tát nước vào mặt ai

 • đòi tiền; đòi bồi thường

  to come forward as a candidate

  (đứng) ra ứng cử

 • (thể dục,thể thao) về đích (chạy đua)

  to come in third

  về thứ ba

 • được tuyển, được bầu; lên nắm quyền

 • vào két, nhập két, thu về (tiền)

  money is always coming in to him

  tiền vào nhà nó như nước

 • lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa)

 • thành mốt, thành thời trang

 • tỏ ra

  to come in useful

  tỏ ra là có ích; dùng được (vào việc gì)

  I don't see where the joke comes in

  tôi không thấy có cái gì (tỏ ra) là hay ho trong câu nói đùa đó

  ví dụ khác
 • được hưởng, thừa hưởng

  to come into a property

  thừa hưởng một tài sản

  that comes of being quick tempered

  cái đó là do tính khí nóng nảy quá

 • xuất thân từ

  to come of a working family

  xuất thân tư một gia đình lao động

 • thoát khỏi vòng khó khăn, xoay xở xong

  to come off victorious

  vượt được vòng khó khăn một cách thắng lợi

 • được thực hiện, được hoàn thành

  plan comes off satisfactorily

  kế hoạch được thực hiện tốt đẹp

 • (thông tục) come off it! thôi câm mồm đi! thôi đi, đừng có nói như vậy!; thôi đừng có dở cái giọng ấy ra nữa!

 • tiến lên, tới gần

  the enemy were coming on

  quân địch đang tới gần

 • nổi lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (bệnh); tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn (cây, đứa bé...)

 • được đem ra thảo luận (vấn đề, dự luật...)

 • được trình diễn trên sân khấu

 • ra sân khấu (diễn viên)

 • ra toà

  come on!

  đi nào, đi đi!; cứ việc!; cứ thử đi, ta thách đấy!

 • đình công

 • vượt khỏi (thử thách với ít nhiều thành công)

 • lộ ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  the truth comes out

  sự thật lộ ra

  to come out against somebody

  ra mặt chống lại ai

 • được xuất bản; ra (sách, báo)

  to come out on Saturday

  ra ngày thứ bảy (báo)

 • được xếp (trong kỳ thi)

  Tam came out first

  Tam thi đã được xếp đứng đầu

 • mới ra đời; mới lên sân khấu lần đầu

 • sang phe, theo phe

  he has come over to us

  hắn đã sang phe chúng tôi

 • choán, trùm lên (người nào)

  a fear comes over me

  cơn sợ trùm lên tôi, tôi sợ hãi

 • hồi phục (sức khoẻ sau trận ốm); hồi tỉnh, tỉnh lại (sau cơn ngất, sau khi bị đánh thuốc mê); nguôi đi, dịu đi (sau cơn giận...)

 • trở lại, quay lại, tới (có định kỳ)

  when Spring comes round

  khi mùa xuân trở lại, khi xuân về

 • tạt lại chơi

  do come round one evening

  thế nào cũng tạt lại chơi tôi một buổi chiều nào đó

 • thay đổi hẳn ý kiến, thay đổi hẳn quan điểm

  to come to a decision

  đi tới một quyết định

  to come do nothing

  không đi đến đâu, không đi đến kết quả nào

  ví dụ khác
 • hồi tỉnh, tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ

  to come to one's senses

  tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ

 • thừa hưởng, được hưởng

  to come to one's own

  được hưởng phần của mình

 • lên tới

  it comes to one thousand

  số tiền lên tới một nghìn

 • (hàng hải) bỏ neo; dừng lại (tàu)

 • rơi vào, chịu (ảnh hưởng)

 • được nêu lên, được đặt ra (vấn đề để thảo luận)

  to come up for discussion

  được nêu lên để thảo luận

 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt

  high cillars are coming up

  cổ cồn cao đang trở thành mốt

 • lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp

  the water came up to his chin

  nước lên tới cằm nó

  the performance did not come up to what we expected

  buổi biểu diễn không (đạt tới) thành công như ý chúng tôi mong đợi

  ví dụ khác
 • vào đại học

 • chợt gặp, bắt gặp, chợt thấy

 • chợt nảy ra trong óc, chợt có ý nghĩ

 • là một gánh nặng cho, đè lên đầu (ai); yêu cầu đòi hỏi, bắt chịu trách nhiệm

  he came upon me for damages

  nó bắt tôi chịu trách nhiệm bồi thường cho nó

 • gây ấn tượng, được hiểu rõ, có hiệu lực, có hiệu quả; đánh trúng, đánh trúng vào chỗ yếu, chạm nọc

  his remark came home to them

  lời nhận xét của anh ta đánh trúng vào chỗ yếu của họ

  to come near failing

  suýt nữa hỏng, suýt nữa thất bại

 • thu xếp, ổn thoả, thu xếp xong xuôi

  Cụm từ/thành ngữ

  to come about

  xảy ra, xảy đến

  to come across

  tình cờ gặp, bắt gặp, tình cờ thấy

  to come after

  theo sau, đi theo

  thành ngữ khác