TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: black

/blæk/
Thêm vào từ điển của tôi
Tính từ
 • tính từ

  đen

 • mặc quần áo đen

 • da đen

  a black woman

  người đàn bà da đen

 • tối; tối tăm

  black as ink

  tối như mực

  black night

  đêm tối tăm

 • dơ bẩn, bẩn thỉu

  black hands

  những bàn tay dơ bẩn

 • đen tối, ảm đạm, buồn rầu, vô hy vọng

  things look black

  sự việc có vẻ đen tối vô hy vọng

  black tidings

  tin buồn

 • xấu xa, độc ác; kinh tởm, ghê tởm

  black crimes

  những tội ác ghê tởm

 • danh từ

  màu đen

 • sơn đen

 • quần áo đen, áo tang

  to be in black

  mặc quần áo đen; mặc áo tang

 • người da đen

 • bụi bẩn, mồ hóng

 • động từ

  làm đen, bôi đen

 • đánh xi đen (giày)

 • (sân khấu) tắt đèn

 • che kín ánh đèn, tắt đèn phòng không

 • thoáng ngất đi; thoáng mất trí nhớ; thoáng hoa mắt

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) che giấu đi, ỉm đi

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kiểm duyệt

  Cụm từ/thành ngữ

  to beat black and blue

  (xem) beat

  to give someone a black look

  lườm nguýt người nào

  he is not so balck as he is painted

  nó cũng không đến nỗi xấu (tồi tệ) như người ta nói đâu

  thành ngữ khác