TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: house

/haus/
Thêm vào từ điển của tôi
Đồ dùng trong gia đình Gia đình
 • danh từ

  nhà ở, căn nhà, toà nhà

 • nhà, chuồng

  the house of God

  nhà thờ

  house of detention

  nhà tù, nhà giam

 • quán trọ, quán rượu, tiệm (rượu...)

 • (chính trị) viện (trong quốc hội)

  the House of Lords

  thượng nghị viện (ở Anh)

  House of Representatives

  hạ nghị viện (Mỹ)

  ví dụ khác
 • rạp hát, nhà hát, người xem, khán giả; buổi biểu diễn (ở nhà hát

  appreciative house

  người xem biết thưởng thức

  the first house starts at 8

  buổi biểu diễn thứ nhất bắt đầu vào lúc 8 giờ

 • đoàn thể tôn giáo; trụ sở của đoàn thể tôn giáo; tu viện

 • hãng buôn

 • (the house) (thông tục) thị trường chứng khoán (Luân-ddôn)

 • (nói trại) nhà tế bần

 • nhà ký túc; toàn thể học sinh trong nhà ký túc

 • gia đình, dòng họ; triều đại

  the House of Windsor

  Hoàng gia Anh

  the House of Stuart

  đồng xtua

 • (quân sự), (từ lóng) xổ số nội bộ

 • (định ngữ) nuôi ở trong nhà, (ở) nhà (động vật)

 • giũ sạch những điều khó chịu

 • kế hoạch bấp bênh

 • thu xếp công việc đâu vào đó

 • động từ

  đón tiếp (ai) ở nhà; cho ở, cho trọ, chưa (ai...) trong nhà

 • cất vào kho; lùa (súc vật) vào chuồng

  to house the corn

  cất thóc lúa vào kho

 • cung cấp nhà ở cho

 • (hàng hải) đặt (súng đại bác...) vào vị trí chắc chắn

 • (hàng hải) hạ (cột buồm)

 • (kỹ thuật) lắp vào ổ mộng (đồ mộc)

 • ở, trú

  Cụm từ/thành ngữ

  to be turned out of house and home

  bị đuổi ra vỉa hè sống lang thang không cửa không nhà

  to bring down the house

  (xem) bring

  to clean house

  quét tước thu dọn nhà cửa

  thành ngữ khác