TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Các bộ phận trên cơ thể


1 head đầu (người, thú vật) Các bộ phận trên cơ thể
Thêm vào từ điển của tôi
2 hand tay, bàn tay (người); bàn chân ... Các bộ phận trên cơ thể
Thêm vào từ điển của tôi
3 arm cánh tay Các bộ phận trên cơ thể
Thêm vào từ điển của tôi
4 feet chân, bàn chân (người, thú...) Các bộ phận trên cơ thể Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
5 hair tóc, lông (người, thú, cây...);... Các bộ phận trên cơ thể Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 ear tai Các bộ phận trên cơ thể Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
7 nail móng (tay; chân); móng vuốt (th... Các bộ phận trên cơ thể Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
8 penis dương vật (giải phẫu) Các bộ phận trên cơ thể Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
9 shoulder vai Các bộ phận trên cơ thể
Thêm vào từ điển của tôi
10 foot chân, bàn chân (người, thú...) Các bộ phận trên cơ thể Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi