Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Phim Extra tập 28

Extra English 28 - Christmas

11.331 lượt xem
THEO DÕI2714

Phim Extra tập 28: Cristmas: Trong tập này các bạn sẽ được học tiếng Anh về một lễ giáng sinh rất truyền thống, đặc sắc của người Anh.

- Và trong lễ giáng sinh này người ta đồn rằng vào thời khắc giao thừa giáng sinh bên dưới cây tầm gửi, cạnh cây giáng sinh bạn có thể hôn một ai đó và hai người sẽ yêu nhau mãi mãi.

- Mỗi người đều xắm cho mình một đôi giầy giáng sinh(Christmas stocking) để treo lên cây thông và qua đêm giáng sinh ông già Noel sẽ thả đầy quà vào trong đôi giầy đó.

- Tất cả những điều ước của tất cả các trẻ em trên thế giới sau đêm giáng sinh đều sẽ trở thành hiện thực.

- Trong tập này chúng ta lại gặp một câu của cấu trúc : The point of something đã từng được học trong Extra tập 18

What's the point of having Christmas if I can't go to my Christmas parties?! = Việc có giáng sinh để làm gì nếu tớ không thể tới lễ giáng sinh của mình?!

Hoặc có thể Ví dụ câu: You start thinking, "What's the point?" = Mẹ bắt đầu suy nghĩ, "Vấn đề là gì đây?" (trích trong phim Mom tập 11 đoạn 15:24)

* Một số câu tiếng Anh trong phim:
- Turkey, Christmas pudding, mince pies. = Gà tây, bánh giáng sinh Pudding, bánh thịt băm.
- So, Bridget, have you got your Christmas stocking ready? = Vậy, Bridget, cậu đã có giầy giáng sinh chưa.
- It's an English tradition. = Đó là một truyền thống của người Anh.
- Who put that sleigh there? = Ai đặt xe trượt tuyết ở đó thế?
- This is mincemeat. = Đây là thịt băm..
- This is minced meat. = Đây là thịt xay.

Luyện Nghe Từ