Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Phim Extra tập 21

Extra English 21 - The entertainers

17.992 lượt xem
THEO DÕI 2984

Anny trong tập phim Extra 21 này ngoài việc làm 1 kiểm soát giao thông cô còn đam mê phép thuật. Không ngờ phép mầu của cô lại có tác dụng thực sự. 
Thói ham tiền của Nick đã khiến cả nhóm bạn dở khóc dở cười. Và trong tiếng cười ra nước mắt đó những người bạn đã thành những nghệ sĩ thực thụ, tuy rằng còn hơi vụng về 

Một số câu từ tiếng Anh 
- hypnotism - Thôi miên
- Parties like these can cost thousands of pounds = Những bữa tiệc như thế này có thể đáng giá hàng ngàn Pound.
- Now, we say the magical words - = Giờ chúng ta nói câu thần chú
- Surely we can come to some kind of an arrangement. = Chắc chắn chúng ta có thể thu xếp = vài thỏa thuận.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu