Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Phim Extra tập 21

Extra English 21 - The entertainers

12.369 lượt xem
THEO DÕI2712

Anny trong tập phim Extra 21 này ngoài việc làm 1 kiểm soát giao thông cô còn đam mê phép thuật. Không ngờ phép mầu của cô lại có tác dụng thực sự. 
Thói ham tiền của Nick đã khiến cả nhóm bạn dở khóc dở cười. Và trong tiếng cười ra nước mắt đó những người bạn đã thành những nghệ sĩ thực thụ, tuy rằng còn hơi vụng về 

Một số câu từ tiếng Anh 
- hypnotism - Thôi miên
- Parties like these can cost thousands of pounds = Những bữa tiệc như thế này có thể đáng giá hàng ngàn Pound.
- Now, we say the magical words - = Giờ chúng ta nói câu thần chú
- Surely we can come to some kind of an arrangement. = Chắc chắn chúng ta có thể thu xếp = vài thỏa thuận.

Luyện Nghe Từ