Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

EVER trong tiếng Anh - Học tiếng Anh Anh

Most British Expressions EVER! - Learn British English

328 lượt xem
THEO DÕI379

EVER trong tiếng Anh - Học tiếng Anh Anh

Luyện Nghe Từ