Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Phim Extra tập 29

Extra English 29: Camping

10.729 lượt xem
THEO DÕI2703

Phim Extra tập 29: Camping - Cắm trại. Nội dung chính lại là sự ghen tuông của Annie.

* Một số thuật ngữ:
- SAS = Đặc nhiệm không quân Anh Quốc.
- Scout = Hướng đạo sinh Nam
- Browny = Hướng đạo sinh nữ.

Hướng đạo sinh là phong trào mang tính toàn cầu, rất thông dụng trên thế giới, ở Việt Nam cũng có nhưng ít, không phổ biến. Hướng đạo sinh hay tên gọi chính xác là "ấu sinh". Là phong trào của thanh thiếu niên với mục đích tuyên truyền tâm linh, tâm trí, sức khỏe. 

Người tham gia phong trào phải thực hiện các nội quy của phong trào VD như trong phim Extra tập này Bridget có nói là:

What was the Brownie law? = Điều lệ của Brownie là gì nhỉ?

A Brownie Guide thinks of others before herself... = Một hướng đạo sinh nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho cô ấy...

And does a good turn every day. = Và làm một việc tốt mỗi ngày.

- cấu trúc do a good turn Có nghĩa là làm một việc tốt.

* Một số câu tiếng Anh trong phim:
- The Special Air Service? = Đặc nhiệm đường không ư?
- Open very wide, please. = Làm ơn há rất to nào.
you have failed the survival test. = Các anh đã thất bạ

Luyện Nghe Từ