Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Phim Extra tập 24

Extra English 24: Pilot Nick

12.437 lượt xem
THEO DÕI2727

Phim Extra tập 24 - Pilot Nick: không ngờ anh chàng Nick khở khạo lại được làm cơ trưởng. Khắc tinh của Bridget lại đến ở cùng phòng với cô một thảm kịch ập xuống căn phòng của những người bạn.

Một số câu từ tiếng Anh trong phim:
- Hello? Captain Chip Hardy speaking = Xin chào? đây là cơ trưởng Chip Hardy.
- I thought about you all the time. = Lúc nào em cũng nghĩ về anh
- Currently flying at 20,000 feet, heading for Barbados. = Hiện đang bay ở đội cao 20.000 feet, hướng về bái biển Barbados.
- You call this a breakfast? = Cô gọi đây là một bữa sáng ư?
- Mayday, Mayday = Khẩn cấp, khẩn cấp
(đây là một thuật ngữ trong không lực Mỹ, nó có nguồn gốc từ kỹ thuật không lực pháp, khi nói, phát tín hiệu khẩn cấp, nguy hiểm, cầu cứu... qua sóng radio)

Luyện Nghe Từ