Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bài 14: Chỉnh lỗi tiếng Anh: come and go

Learn English With Dan hauer

4.891 lượt xem
THEO DÕI 3350

Bài 14: Chỉnh lỗi tiếng Anh: come and go 


Chưa chỉnh lỗi này thì chưa nói chuẩn. Dù nhìn hai từ "come" và "go" này có vẻ rất đơn giản, nhưng hầu như bạn Việt mắc lỗi khi sử dụng chúng. Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta không thể không dùng hai từ ấy, nên việc dùng chính xác chúng khá quan trọng. 


Bài học này dẫn bạn dùng "come" và "go" theo cách chuẩn của người bản ngữ tiếng Anh. Bạn cố gắng sửa lỗi này nhé. 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu