TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: picture

/'piktʃə/
Thêm vào từ điển của tôi
Đồ vật Danh từ
 • danh từ

  bức tranh, bức ảnh, bức vẽ

 • chân dung

  to sit for one's picture

  ngồi để cho vẽ chân dung

 • người giống hệt (một người khác)

  she is the picture of her mother

  cô ta trông giống hệt bà mẹ

 • hình ảnh hạnh phúc tương lai

 • hiện thân, điển hình

  to be the [very] picture of health

  là hiện thân của sự khoẻ mạnh

 • vật đẹp, cảnh đẹp, người đẹp

  her dress is a picture

  bộ áo của cô ta nom đẹp

 • ((thường) số nhiều) phim xi nê

 • (nghĩa bóng) cảnh ngộ; sự việc

  out of (not in) the picture

  không hợp cảnh, không hợp thời, không phải lối

  to put (keep) somebody in the picture

  cho ai biết sự việc, cho ai biết diễn biến của sự việc

  ví dụ khác
 • động từ

  về (người, vật)

 • mô tả một cách sinh động

 • hình dung tưởng tượng

  to picture something to oneself

  hình dung một việc gì, tưởng tượng một việc gì