Từ: and

/ænd, ənd, ən/

Liên từ
 • liên từ

 • và, cùng, với
 • to buy and sell

  mua và bán

  you and I

  anh với (và) tôi

 • nếu dường như, tuồng như là
 • let him go and need be

  hãy để anh ta đi nếu cần

 • còn
 • I shall go and you stay here

  tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây

 • (không dịch)
 • coffee and milk

  cà phê sữa

  four and thirty

  ba mươi tư

  ví dụ khác