TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: and

/ænd, ənd, ən/
Thêm vào từ điển của tôi
Liên từ
 • liên từ

  và, cùng, với

  to buy and sell

  mua và bán

  you and I

  anh với (và) tôi

 • nếu dường như, tuồng như là

  let him go and need be

  hãy để anh ta đi nếu cần

 • còn

  I shall go and you stay here

  tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây

 • (không dịch)

  coffee and milk

  cà phê sữa

  four and thirty

  ba mươi tư

  ví dụ khác