TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Kinh nghiệm, Kỹ năng

Lọc theo:

MẪU CÂU HỎI VỀ THỜI TIẾT

Tuyển tập mẫu câu hỏi về thời tiết trong tiếng Anh. (talk about the weather). – What’s the weather like today? (Thời tiết hôm nay như th...

Phân biệt Get và Take

Phân biệt Get và Take trong tiếng Anh. Take cùng nghĩa với get:. Có 4 thí dụ trong đó get cùng nghĩa với take.. A, Thứ nhất là take sick (take sick thường dùng ở m...