Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4

Vật lý: Tính tốc độ hoặc tốc độ trung bình Chuyển động một chiều

Calculating average velocity or speed One-dimensional motion Physics

1.558 lượt xem
THEO DÕI139

Calculating average velocity or speed One-dimensional motion Physics


 


Tính tốc độ hoặc tốc độ trung bình Chuyển động một chiều


 

Danh mục Vật lý
Luyện Nghe Từ