Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nhà Vật Lý NASA Này Đã Bỏ Việc Để Gấp Origami

This NASA Physicist Quit His Job to Fold Origami

396 lượt xem
THEO DÕI68

Nhà Vật Lý NASA Này Đã Bỏ Việc Để Gấp Origami-This NASA Physicist Quit His Job to Fold Origami

Danh mục Vật lý
Luyện Nghe Từ