Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Sức mạnh của âm nhạc

The Power of Music

6.123 lượt xem
THEO DÕI 1786

Tiếng Anh khoa học Sức mạnh của âm nhạc - The Power of Music 


Tại sao khi nghe nhạc, tinh thần lại dễ chịu đến vậy? Âm nhạc tác động đến con người như thế nào? Câu trả lời có ngay trong video thú vị này.


Một số câu tiếng anh trong video:
- Much like your eyes process light = Giống như mắt bạn xử lý ánh sáng
- Because many of these stimulants = Vì nhiều tác nhân trong số các tác nhân này
- making you feel good. = tạo cho bạn cảm giác dễ chịu 
- movement and emotional regions. = chuyển động và cảm xúc

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu