Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sức mạnh của âm nhạc

The Power of Music

5.681 lượt xem
THEO DÕI1694

Tiếng Anh khoa học Sức mạnh của âm nhạc - The Power of Music 


Tại sao khi nghe nhạc, tinh thần lại dễ chịu đến vậy? Âm nhạc tác động đến con người như thế nào? Câu trả lời có ngay trong video thú vị này.


Một số câu tiếng anh trong video:
- Much like your eyes process light = Giống như mắt bạn xử lý ánh sáng
- Because many of these stimulants = Vì nhiều tác nhân trong số các tác nhân này
- making you feel good. = tạo cho bạn cảm giác dễ chịu 
- movement and emotional regions. = chuyển động và cảm xúc

Luyện Nghe Từ