Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 4 5 6

Phát âm với can, can't và to, two, too

Phát âm với can, can't và to, two, too

15.463 lượt xem
THEO DÕI677

Cách phát âm tiếng Anh với các từ Can, can't và to, to, too. Bài phân tích cách phát âm dễ hiểu và chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt khi phát âm những âm này, mà chúng chỉ khác nhau là lên dọng hay xuống giọng.


Cách phát âm tiếng Anh với các từ Can, can't và to, to, too


Can và can't
Can = xuống giọng
Can't = lên giọng(nhấn âm nhanh giứt khoát)
Can i help you?
Can you go with me?
I think i can go there.
I can do it
I can't do it
They can call me later.
They can't call me later.

To, two và too
To = xuống giọng

I want to go there
I want to go to the store
I have to go

Two = ngang giọng
I have two cars

Too = Lên giọng (nhấn âm)
it's too hot
He is too tired to go
The shirt is too big for me


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ