Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5

Phát âm với can, can't và to, two, too

Phát âm với can, can't và to, two, too

15.786 lượt xem
THEO DÕI 790

Cách phát âm tiếng Anh với các từ Can, can't và to, to, too. Bài phân tích cách phát âm dễ hiểu và chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt khi phát âm những âm này, mà chúng chỉ khác nhau là lên dọng hay xuống giọng.


Cách phát âm tiếng Anh với các từ Can, can't và to, to, too


Can và can't
Can = xuống giọng
Can't = lên giọng(nhấn âm nhanh giứt khoát)
Can i help you?
Can you go with me?
I think i can go there.
I can do it
I can't do it
They can call me later.
They can't call me later.

To, two và too
To = xuống giọng

I want to go there
I want to go to the store
I have to go

Two = ngang giọng
I have two cars

Too = Lên giọng (nhấn âm)
it's too hot
He is too tired to go
The shirt is too big for me


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu