Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 4 5 6

Phân biệt: Cl, Gl,Dr,Tr

Học tiếng Anh căn bản cùng Kenny Nguyễn

876 lượt xem
THEO DÕI2813

Phân biệt: Cl, Gl,Dr,Tr  


Hãy cùng phân biệt khắc phục lỗi phát âm của "Cl, Gl,Dr,Tr" 


Kenny N - người được phát triển ở nền giáo dục phát triển Mỹ, rất am hiểu về lịch sử cũng như ngôn ngữ Mỹ cũng như Anh. Hy vọng những video của anh sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học tiếng Anh.

Luyện Nghe Từ